@forteller Har elementene inne i boksen en margin-bottom? I så tilfelle vil de kunne øke størrelsen på boksen. Ut over dette er det litt vanskelig å si uten å se på markupen – CSSen ser ellers riktig ut.

Follow

@kartoffelmos Takk for svar! Men fikk hjelp et annet sted først :)

Sign in to participate in the conversation
Octodon

Octodon is a nice general purpose instance. more