For å få økonomien i balanse foreslår kommunedirektør Kjetil Mjøsund fleire kutt.

Mellom anna å spare 200.000 kroner ved å fjerne e-postkontoar, som kommunen betalar for utan at dei er i bruk.­


https://www.nrk.no/trondelag/toffe-tider-i-indre-fosen_-kommunedirektor-foreslar-e-postkutt-for-a-spare-pengar-1.15669313

Hvordan i allverden klarer man å bruke 200000 på epostkontoer i utgangspunktet? I hvertfall på kontoer som ikke er i bruk? Kanskje noen kommuner burde tenke på å gå sammen om å drifte enkelte basistjenester selv. Legg til lagring, backup og dokumenthåndtering så tror jeg fort man kan spare inn nok til et par årsverk og en dugelig VPS som kan ta seg av dette.

#norge #økonomi #kommunepolitikk #IT-politikk
@Pilum::🌞 Jeg mistenker jeg vet hvor disse pengene går også. Neppe til et norsk selskap.

@harald Ja, eg mistenker at eg mistenker samme selskap. 😂

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!