Pinned oot

Teateret på den grønne grein er et prosjektteater med base i Halden, Norge.

#纽约时报 剧院版:
『It’s Tom Stoppard’s World and We Don’t Live in It』
The playwright David Ives reviews Hermione Lee’s latest biography, “Tom Stoppard,” which meticulously recounts an extraordinary life.

:sys_link: nytimes.com/2021/02/24/books/r

#nytimes #theater

Gogols «Revisoren» handler om politiske viderverdigheter i en småby et par sekler tilbake. Men denne byen har ingen ordfører, ikke noe formannskap, ingen politiske partier. Byen er isteden styrt av en nærmest eneveldig borgermester.

Men hva er en borgermester?

alt.akerbaek.no/impro/?p=224

Tord Akerbæk har mottatt Hans Heiberg minnestipend for 2018. Minnestipendet er en pris som deles ut av Norske Dramatikeres Forbund for lang og god innsats.

Tord Akerbæk har blant annet fått oppført det absurde dramaet«Herr Bima og herr Bramati» på Det Norske Teatret.

Hans seneste arbeid er den premiereaktuelle revideringen av Gogols «Revisoren» for Teateret på den grønne gren.

Teateret på den grønne grein @grunegrans

Det blir premiere på Den grønne greins forestilling «Revisoren revidert» torsdag 15. Mars: 19:00

Øvrige forestillinger: Fredag 16. Mars: 14:00 og 19:00 og lørdag 17. Mars: 14:00 og 19:00

Mulig ekstraforestilling: Onsdag: 21. Mars: 19:00

Få også med deg flere spennende arrangementer på bomkraesjbang.no

Verdensvevde kropper

> Det er slutten av 1990-tallet, og Internett har ankommet Nord-Norge. Tolv år gamle Mads utforsker sin gryende seksualitet, og oppdager at den nye teknologien gir lett tilgang til pornobilder. Den lange nedlastingstiden til hvert bilde er nervepirrende, og frykten for å bli avslørt utfordrer hans forhold til foreldrene.

En fantastisk kortfilm, som muligens flere kjenner seg igjen i…

https://tv.nrk.no/program/KOIF75001715/verdensvevde-kropper

#kortfilm #norsk #internett #modem !norge 

Bomkræsjbangfestivalen er tilbake, atter arrangert av elevene ved Musikk og Drama, Halden videregående skole. Sett av noen dager i mars til litt pangkultur.

Teateret på den grønne gren bidrar med sin revisjon av Gogols «Revisoren». Et teaterstykke som, blant mye annet, ikke handler om lokale forhold i Halden.

bomkraesjbang.no/

Teateret på den grønne grein er et prosjektteater med base i Halden, Norge.

Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!