Show newer

Har akkurat dumpstret en sykkelveske. Er veldig fornøyd! Har en jeg arvet fra far, men har ønsket meg en til en god stund, nå kan jeg stryke det av ønskelista.

Fant også enda et bt-headset. De begynner jeg å få mange av etterhvert.

I want a search engine that only searches trough official and serious health resources. Actually I want a !bang for it in DuckDuckGo.

Andre del av min -tur tilbakelagt; fra mor og hjem. Var både kortere og lengre enn første. 67 km, så litt kortere, men jeg brukte 7 timer og 15 min. Men 4,5 timer i bevegelse, akkurat det samme som første del! Tok meg mer tid til pauser, og måtte sjekke ruta mer.

Show thread

Det er sånt man ikke akkurat opplever når man kjører bil

Show thread

På vei gjennom stopper jeg for å ta bilde og takke som setter søppelkasser som hjelp for blinde/vrange bilister. Kommer en på sykkel og stanser ved meg. Han sier han har samme sykkel som meg han ikke bruker, jeg kan få den til deler om jeg trenger. Wow

Ikke bare i Oslo politiet kjører bil gjennom parker. Her i Drammen park, med enormt mange små barn på alle kanter. Ja de kjører sakte, og heldigvis med en mindre bil dennegang ihvertfall enn i Oslo, men hvorfor ta risken? Hvorfor ikke parkere og gå en runde tilbake til bilen?

forteller boosted

Dette til info til alle som er overbevist om at den rasistiske bakgrunnen for ruspolitikken i USA ikke hadde noen innvirkning på hvorfor tilsvarende ble implementert her. Dere kan ha rett, jeg vet ikke. Men den reelle effekten i dag er det viktige. nrk.no/ytring/nordmenn-inhaler

Show thread

Uavhengig av opprinnelig intensjon, ja uavhengig av opprinnelig virkning, kan en lov eller ordning nå ha overdreven negativ påvirkning på en marginalisert del av befolkningen.

Hvis vi ikke gjør noe med det, uavhengig av hvorfor, kan det være riktig å si at den er rasistisk.

Friggin' what!?

I was moving some files via cable from my phone to moms laptop with Ubuntu 21.10

Suddenly the whole file system went read only mode!

WTF do I do now?

I've tried searching, and the results I get are people having this issue many years ago. I'm afraid of trying to restart. Halp!?!!?!

forteller boosted

For litt siden sa jeg til nærbutikken til mor at jeg syns de burde ha noe alkoholfri øl også stående kaldt. De hadde mer enn nok plass til det. Det viste seg at de uansett skulle pusse opp, så jeg vet ikke om jeg påvirket, men nå er det ihvertfall i kjøl, og merket. Sei ifrå!

I bekreftelsen står det at forholdet er "uaktsom kjøring"

Hadde hen gått ut av bilen og slått meg med balltre hadde neppe "uaktsom" vært med. Likevel er en bil et langt farligere våpen enn et balltre. Og det var det som skjedde, jeg ble aktivt angrepet med et dødelig våpen.

Show thread

En person valgte å sette opp farta for å kjøre meg ned da jeg gikk foran bilen for å hindre ulovlig kjøring gjennom bilfritt område, med stort folkeliv på alle sider

Samme dag historien kommer i avisa får jeg bekreftelse på anmeldelsen fra politiet...
ao.no/da-borge-pekte-pa-innkjo

Framme. 75,8 km, 6 timer, 4 og en halv i bevegelse

Mye fint på veien, men de fineste strekningene var der jeg fant veier litt på siden av der navigasjonen i kartappen anbefalte: Én mellom en åker og jernbane, én på en tursti langs Drammenselva helt fra Hokksund til Mjøndalen

Show thread
forteller boosted

Når kampen for "ytringsfrihet" fører til mindre ytringsfrihet - Saksynt ⁦‪@CiViX‬⁩ er god i dette innlegget! Svært god.

tjomlid.com/2022/07/25/nar-kam

37 km er tilbakelagt og jeg tar min første skikkelige pause på sykkelturen fra bror til mor i Vikersund. Jeg hadde allerede med meg dumpstret kake som matpakke, men jeg fant en ny her, og jeg er ikke et bedre menneske enn at jeg falt for fristelsen å spise den ferske først :)

Show older
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!