What an amazing moment!

There's no end to what humanity can do if we just put our minds to it.

Og course we also can save ourselves from more local existential threats too!

10 minutes til impact!

The first time humanity tries to move a body in space. Live here:

youtube.com/watch?v=4RA8Tfa6Sc

Ok, hør meg ut: Hva om alle som blir tatt i å bryte trafikkreglene – uansett alvorlighetsgrad (men altså alvorlig nok til at politiet gidder ta dem, og det er jo ikke ingenting) – på toppen av boten eller hva enn de får også må ta teoriprøven på nytt?

Halvparten av denne videoen om en app for å melde fra om feilparkerte elscootere har feilparkerte biler i bakgrunnen…

Vent. Politiet gjorde noe med et sykkeltyveri? Nei nå har jeg sett alt!

Except for uBlock Origin and Sponsorblock for blocking ads, Enhancer for YouTube is the best extension I have installed in my browser. Because it lets me increase the speed of videos in .1 % increments, just by scrolling on an icon on the video. Extremely useful, saving a lot of time, but also letting me easily set a speed I can follow along with no matter my mental state at the moment, instead of just .25 % increments as YT usually gives you.

addons.mozilla.org/en-US/firef

@eivind Ja, jeg takket nei, for å si det sånn. Jeg tar den, men tror liksom ikke de fleste gjør det, så...

Fascinerende caps jeg ble tilbudt ganske seint ut på festen, da bare den harde kjerne var igjen, etter i går.

Det frustrerer meg at så lang tid etter skiltingen er på plass, har hverken Google Maps, Finn eller 1881 (begge sistnevnte får kartdata fra @Norkart) fått med seg reglene for enveiskjøring her. Jeg har selv lagt det inn i OpenStreetMap. openstreetmap.org/#map=18/59.9

Show thread

Syklet gjennom Thorvald Meyers gate i natt, og det var jo helt Texas med bilister, hovedsakelig taxisjåfører som dreit i reglene for enveiskjøring der! Hvis politiet sliter med å forklare ulovlig, men ikke straffbart, er det jo bare å vise til trafikkreglene i den gata.

forteller boosted

There are loads of alternatives to Goodreads!

Here's a growing list of book tracking and reading services that are not from Amazon.

libreture.com/blog/alternative

Framtidens ruspolitikk. Panelsamtale med politikere fra H, V, MDG og SV

Vi må ta debatten om hvordan reguleringen skal skje før det skjer og kommersielle styrer diskursen, sier Ole Røgeberg, før han og Dagfinn Paust diskuterer balansen: hard nok regulering til å godtas & funke og myk nok til at folk velger vekk det illegale.

Parallellsesjoner på . Eikaklinikken snakker om sitt arbeid for å være tilstede på gata og hjelpe de som trenger det der, uten fordømmelse. I hovedsalen snakkes det om ruskontrakter som feiler og hvorfor staten bør ta kontroll over cannabismarkedet.

Chemfriendly, en org for skeive og sexarbeidere som liker å ha sex på rusmidler, snakker om sitt arbeid for å nå og hjelpe mennesker utsatt for voldtekt, rus uten samtykke osv, som statlige infokanaler ikke når og sitt prosjekt sexysamtykke.no/

Willy Pedersen gir en kort innføring i historien til norsk ruspolitikk og kampen for rusreform

Show older
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!