What an amazing moment!

There's no end to what humanity can do if we just put our minds to it.

Og course we also can save ourselves from more local existential threats too!

Halvparten av denne videoen om en app for å melde fra om feilparkerte elscootere har feilparkerte biler i bakgrunnen…

Vent. Politiet gjorde noe med et sykkeltyveri? Nei nå har jeg sett alt!

Fascinerende caps jeg ble tilbudt ganske seint ut på festen, da bare den harde kjerne var igjen, etter i går.

Det frustrerer meg at så lang tid etter skiltingen er på plass, har hverken Google Maps, Finn eller 1881 (begge sistnevnte får kartdata fra @Norkart) fått med seg reglene for enveiskjøring her. Jeg har selv lagt det inn i OpenStreetMap. openstreetmap.org/#map=18/59.9

Show thread

Framtidens ruspolitikk. Panelsamtale med politikere fra H, V, MDG og SV

Vi må ta debatten om hvordan reguleringen skal skje før det skjer og kommersielle styrer diskursen, sier Ole Røgeberg, før han og Dagfinn Paust diskuterer balansen: hard nok regulering til å godtas & funke og myk nok til at folk velger vekk det illegale.

Parallellsesjoner på . Eikaklinikken snakker om sitt arbeid for å være tilstede på gata og hjelpe de som trenger det der, uten fordømmelse. I hovedsalen snakkes det om ruskontrakter som feiler og hvorfor staten bør ta kontroll over cannabismarkedet.

Chemfriendly, en org for skeive og sexarbeidere som liker å ha sex på rusmidler, snakker om sitt arbeid for å nå og hjelpe mennesker utsatt for voldtekt, rus uten samtykke osv, som statlige infokanaler ikke når og sitt prosjekt sexysamtykke.no/

Willy Pedersen gir en kort innføring i historien til norsk ruspolitikk og kampen for rusreform

Gratulerer til med årets Rusreformpris! Inspirerende hvordan en gjeng ofte anonyme frivillige, uten noen formell organisering, kan få masse viktige ting fram i lyset og sette livsviktige ting på agendaen i samfunnet. Internett på sitt beste

Legger jeg godvilja til skjønner jeg vel at det Kripos mener er at det ikke er lov å selge nakenbilder av folk som ikke har gitt samtykke. Men det er ikke det de skriver? Det ser ut som at de sier at salg, eller tom bare deling, av nakenbilder generelt er ulovlig.

I sommer kom jeg over et utrolig hyggelig parsellhage på en av mine -sykkelturer. Det hyggelige var at den var åpen og det var masse folk der som jobbet og spiste sammen, og en fyr som insisterte på å prate og gi meg salat og løk da jeg dro. Løken satte jeg i jorda litt seint, men nå endelig spiser jeg litt av fruktene

Les forslaget til klimabudsjett for Oslo for 2023, som bla skal sikre "Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenliknet med 2009, og med et delmål på 52 % i 2023" her: oslokommune.framsikt.net/2023/

Show thread

Den klart største kilden til klimagassutslipp i Oslo, med 52% tilsammen i 2020, er veitrafikk!

Det er klart det er der lokalpolitikere må satse mest når de skal gjøre sitt for at vi skal slutte dette globale selvmordet vi driver med. Og på toppen gjør det byen så mye bedre!

Did you know that when you're looking at a PDF in you can link people to any specific page in it by right clicking on a page thumbnail in the sidebar and selecting "Copy link"?

Show older
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!