Follow

Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

Burde byer betale folk for å teste å leve uten bil en periode og se hvordan de trives med det, samt tilby seg å selge bilen for dem hvis de finner ut at de trives uten? For så langt går det dårlig med nullvekstmålet over hele landet, og mange kan få en aha-opplevelse om de prøver

Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

@forteller Eg kan ikkje sjå for meg at eg ville eigd bil om eg budde i by (eg gjorde faktisk ikkje det den tid eg budde i Bergen). Sjølv no som eg bur i ein mindre tettstad syklar eg omtrent alltid.

Eg treng bil til langtur og til transport av større ting enn dei eg får ned i ryggsekken. Og eg har ein stor ryggsekk so det er ikkje ofte. 😊​

Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

@pilum Finnes det ikke et godt delebil-tilbud der du bor? Har du sjekket om det kunne vært et alternativ? Kan fort leie bil veldig mange helger for prisen av å eie en bil ett år.

re: Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

@forteller Fint lite av denslags. Eg trur nok alle er smertelig klar over kor dyrt det er å ha bil.

Men folk her er i det minste flinke til å be kvarande om hjelp til å plukke opp ting og slikt, slik at ein minimerer unødig køyring. 😄

Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

@forteller Fin idé!

Eg skulle likt å sjå tall på det, men eg inbiller meg at eit minst like stort problem er dei som bur utanfor by og kjører til jobb i byen kvar dag. Eg veit om fleire folk som insisterer på å sitte i bilkø i morgonrushet, sjølv om det går både buss og tog 😅
Mange av dei er overbevist om at bil er bedre fordi det er meir fleksibelt når du kan reisa, og du slepp ekstrem forsinkelse. Men eg trur dei hadde likt kollektivt om dei prøvde litt!

Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

@forteller Med mindre ein har ein ufleksibel jobb så er det ikkje eit problem at toget går ein gong i timen. Ein venner seg raskt til å reise frå jobb i tide, etc.
Men om ein berre tar tog to gongar i året så skjønner eg godt at dei føler det er føles litt stress når dei først tar det. Som du seier, så burde ein prøve å klara seg utan bil litt og sjå korleis det går 😄

Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

@matias Ja, det har du nok mye rett i. Men det er en mindre lavthengende frukt, tenker jeg, og sikkert også vanskeligere å få partiene som styrer de områdene til å teste ut.

Norsk by-politikk, bil, nullvekstmålet 

@forteller Jo, sant - godt poeng.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!