Den tragiske historien om hvordan det meste av legestanden kjempet mot sannheten om at de, gjennom å ikke vaske hendene, drepte hundretusner av kvinner – og mannen som kjempet som gal i årevis for å få dem til å forstå – er for lite kjent. Flott stykke av Bjørneboe

tv.nrk.no/serie/fjernsynsteatr

Samtidig er det lett å se at mange kan lære feil lekse av stykket: At alle som sier etablerte sannheter imot eller latterliggjøres av autoriteter har rett. Mange tror det i dag. Men det er langt fra sannheten. Leksen er at å sette ego og autoritet over beviselige fakta er dødelig.

Follow

Autoriteter har tatt feil før og tar feil nå. Ikke lytt blindt til autoriteter, men følg etterprøvbare fakta dit de leder. Verden er komplisert, så slike fakta vanskelig å finne. Det er ny og bedre vitenskap som kan vise at tidligere sannheter var feil, ikke bare å motsi på trass.

Det er langt fra kun folk som ses som autoriteter som har et ego som kan gjøre dem blinde for fakta. Det har vi alle. Vi vil alle tro at vi er gode. Hvis noen sier til oss at vi gjør noe alvorlig galt, reagerer få av oss bedre enn det legestanden gjorde da Semmelweis sa det til dem. Det er nesten vanskelig å tro at så mange leger var så dumme så lenge. Men ingen ønsker å tro at de er mordere. Hvordan ville du reagert 1 person som sa ikke bare er det du og dine tror feil, men du er en massemorder

Leksen er ikke å lytte til alle som sier verden er mer lik slik vi tenker den bør være enn autoritetene sier. Da gjør vi nøyaktig samme feil som legene som ikke lyttet til Semmelweis fordi hans teori var ubehagelig. Virkeligheten trenger ikke passe med våre ønsker eller intuisjon.

Leksen er å være ydmyk nok til å ikke tro at alt man selv tenker er rett. Ydmyk nok til å ikke tro at virkeligheten må føles intuitiv eller behagelig. Ydmyk nok til å lytte til fakta vi finner gjennom vitenskap mer enn både samfunnets autoriteter OG autoriteter innenfor din egen gruppe/flokk/klikk.

Hvis et flertall av de som bruker livene sine på å studere noe sier det samme er det sannsynligvis sant. Hvis andre sier at flertallet tar feil, må de ha sterke, etterprøvbare beviser å komme med.

Husk: De prøver ikke er å fjerne autoriteter, men å gjøre seg selv til autoritet.

Semmelweis sa flertallet tok feil. Han underbygget påstanden med grundig statistikk, samlet inn over flere år, og han la fram måter man kunne teste teorien og se om den stemte. De som gjorde som han sa, og sikret at ikke andre ting (skitne laken feks) ødela, fant at det var rett.

Å motbevise sannheter de fleste av de som har studert et fag i årtier eller -hundrer har funnet overbevisende er ikke lett! Gjøres ikke av 1 person på ett år eller med 1 studie. Alle enkeltstudier kan ta feil. Alle autoriteter kan ta feil – også de som sier andre autoriteter imot

@forteller Denne tråden likte eg veldig godt. Kvart innlegg kan lesast sjølvstendig og er noko å hugse. Samla er tråden eit grunnkurs i vitskapsteori og eit essay om sanning. Bra gjort.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!