Follow

@bjornstark Hei. tenkte å kjøpe minst 5 kopier av Ytringsfrihet annotert, før de blir borte. Mulig å treffe deg for å kjøpe direkte istedenfor å betale like mye i porto som en bok koster hos Haugen? :)

@forteller Den blir ikke helt borte da, jeg beholder en eske hjemme etter at Forlagssentralen har makulert resten. Akkurat nå har jeg ikke fem kopier selv, men neste uke tipper jeg.

@bjornstark Supert. Har ikke kjøpt, ventet på deg :) Er dessverre utenbys ut uka, kan vi møtes neste uke?

@bjornstark Beklager! Glemte dette bort, og nå skal jeg dra og besøke mor igjen. Neste uke? Foreslå gjerne et konkret tidspunkt som passer for deg :) Send DM eller Signal (97983262)

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!