@forteller

Veit du om denna har ein fri-lisens? (Ikkje at den må ha det, driver berre å samler på det heheh)

@christoffer Alt på Jamendo har CC-lisenser, men det meste har ikke en fri kultur-lisens. Du må klikke deg inn på hvert enkelt spor for å se lisensen deres

@christoffer Det er veldig kult! Her er min profil med favoritt-låter og artister. Bruker ikke favoritt-album-funksjonen så mye jamendo.com/user/108293/fortel

@forteller

Kjempekult!

Eg e mod/har spesielle rettigheiter på open.audio så eg ska få lagt til mykje tå detta der! :D

En ting eg ikkje sjår der som e tå mine favoritt band i heile værda e geek rock bandet frå Finland, Atrometrics.

astrometrics.bandcamp.com/

Det anbefale eg å sjekke ut ;D

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!