Follow

Hei alle!

Vil du bidra til forskning? Vil du hjelpe meg? Vil du antagelig være med i trekningen av en flott premie (men dette har jeg ikke landet ennå)?

Gå inn i din appstore og installer Woorti.

Det er en app som spør deg om hva du får ut av tiden du bruker på reiser.

Takk!

@ChrisTalleras Hvilke tenker du ville gitt meg et bredere publikum her? Eller mente du bare for kategoriseringens skyld?

@forteller Da går det an å søke etter Woorti på fediverset. Med at du skriver på norsk regner jeg med du ikke er så opptatt av hvor langt den når ut.

Eksempel: # woorti

@ChrisTalleras Godt poeng, du har rett. Tenkte du mente relevante andre taggs i tilfelle noen er veldig opptatt av transport og følger med med haukeøyne på alt som sies i den taggen, feks :p

Er bare interessert i norsker, ja. Men flest mulig, så spre veldig gjerne ordet! Veldig viktig for meg å nå 150 brukere mot slutten av neste måned.

@forteller
Eg vil være med! Reiser litt for mye, så dette kan bli spennende.

@forteller
Må bare få nok plass! Har eit overfyllt bildegalleri 😅

@Jordbruket Sitter her og sletter ting selv i skrivende stund for å få plass til å oppdatere den 😃

@forteller
Hehe, det er fort for. Fant ut at eg har 6 GB brukt i bilder.

Eg kom fram til «tillat posisjonen», også trykket eg på «Kun når appen er i bruk», ser ut til at eg må starte på nytt igjen 😅

@forteller Kan ein delta utan å dele geolokasjonsinformasjon?

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!