Pinned post

Hei alle nye!

For å sikre at du faktisk stikker innom her jevnlig, og ikke bare ender opp med å skli tilbake til fuglesida permanent, trengs én ting:

Det må være interessant å logge inn her.

Det vil si: Du må følge folk!

Her er tips fra en som var på Twitter da det var lite i Norge:

Følg tilbake! Når nettverket er lite ser du lett om vedkommende er dust og kan avfølge. Når det blir stort kan du slutte followback.

En du følger booster (RT-er) noe interessant? Følg den opprinnelige tooteren!

Pinned post

In a world of servers the only Free software is AGPL software

Recently I found the desktop client . This is very useful, but it needed some improvement. Unfortunately I can't code, but at the moment I have reported over half – 11 of 20 – of the bugs/feature requests :D

The dev i super nice and super responsive. Please give it a try! gitlab.com/Schmiddiii/flare

Wow, Vy setter opp nattog gjennom universet! Men hvilken planet går den til?

Hva kan vi gjøre for at pengemakta ikke får for mye kontroll over den politiske makta? Er det å begrense hvor mye penger én person/gruppe kan gi til et parti én del av løsningen?

Tror jeg gir opp r/norge for en stund, jeg. Jeg klarer ikke stå i denne kampen med drittsekkene, og når jeg poster en sak som folk kan trenge å lese for å få mer empati blir det bare enda et sted for folk å spre hatet sitt, eller det blir stemt ned så det ikke blir sett

"Nesten 3 av 4 km blir kjørt av den halvparten av husholdningene som tjener over medianen."

"den tidelen med høyeste inntekt i Norge kjører fire ganger så langt som den tidelen med lavest inntekt"

Men hvem lider mest av farlig luft, utrygge nabolag, skader fra påkjøring, støyforurensing, ødelagt natur og klima?

Kan vi legge død ideen om at bil-basert byutvikling er bra for fattige nå? dagbladet.no/meninger/fylleang

forteller boosted

Jeg prøvde å sjekke nå om det finnes noe norsk ord for "panacea", men så viser det seg at det bare er "panacea", og det tror jeg ikke folk kjenner til…

Show thread

Har vi noe norsk uttrykk som kan brukes som "silver bullet", uten å være kommerst/produktnavn som "kinderegg" – altså en ting eller idé eller noe som løser mange problemer på én gang?

forteller boosted

I et par uker nå har jeg tenkt at jeg kan trenge noen flere skjeer. I dsg fant jeg en haug på minigjenbruksstasjonen. Takk!

Er Minerva en del av anstendige høyre?

forteller boosted

Just a few minutes ago the german government announced that the village #Lützerath will be excavated to get the coal below. The whole village is squatted by climate activists, there are tree houses and more.

If you can, help to defend the village against fossil capitalism #LütziBleibt

Går en fyr rundt på Hasle med en løvblåser og lager et helvetes leven. Nå lurer jeg på om det er to av dem til og med?

Show older
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!