Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Bjørn Stærk @bjornstark@octodon.social

Passerer en nabo som laster bøker inn i bilen.
"Du driver og skriver og er interessert i historie, ikke sant?"
Han rydder opp i et dødsbo. Masse jussbøker som skal kastes.
"Vil du ha denne?"

Fairphone: Kjapt levert. Fungerer nøyaktig som de to forrige mobilene mine, minus overgrepene. Kan åpnes med fingrene.

Jada lastesykkel er gøy, og det blir nok en sånn en dag. Men det er nå ganske mye du får plass til på et vanlig bagasjebrett også.

Forøvrig, var det sånn at lukewarmerne hadde et sted man kunne sende regninga for tilpasningstiltak, eller har jeg misforstått?

13. september - Jakten på den grønne lykken.

World's largest bicycle garage, under Utrecht Central Station. octodon.social/media/sXAwQ0yYo

Things I expected to find in : Lots of bicycle roads. Things I didn't expect to find: This road where the narrow middle lane is for cars in both directions, and they have to go out on the side behind the bikes when it gets too crowded. octodon.social/media/kozsmPvv8

I'm in Utrecht this month. So of course we had to get hold of some rusty cheap bikes. octodon.social/media/YBj0LBVr4