Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

IT-selskapet jeg jobber i er nå 100% ansatteid, og ikke langt unna å være et samvirke. Ganske ålreit.
vivende.no/ny-eiersits-gir-nye

· Web · 0 · 2