Follow

IPCC-rapporten og statsbudsjettet i dag er en god anledning til å bestille Eivind Trædals nye bok Det svarte skiftet, som avkler norsk klima- og oljepolitikk.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

Octodon is a nice general purpose instance. more