Follow

Jeg skal til Kongsvinger bibliotek tirsdag kl 18 og Bekkestua bibliotek torsdag kl 19 og snakke om antiforbruk. Åpent for alle og gratis inngang.

@Lilletale Nei men jeg kan stille opp på mye rart hvis noen inviterer.

@Lilletale Pleier å be om 5000 + reiseutgifter. Har gått med på mindre hvis det er veldig ideelt eller ekstra gøy. :)

@bjornstark Oppdaget nå at jeg sannsynligvis kommer på studentkonferansen til GS, så da får jeg med meg foredraget likevel :)

Sign in to participate in the conversation
Octodon

Octodon is a nice general purpose instance. more