Follow

"Jo, altså, det at jeg leide helikopter for å dra til boklanseringa. Det har seg altså slik at.."

Sign in to participate in the conversation
Octodon

Octodon is a nice general purpose instance. more