Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

På den ene siden fungerer det som en slags digital avrusning at min Samsung S6 ikke lar seg lade uten at jeg gjennomfører et tidkrevende okkult rituale. På den andre siden er jeg lei av mobiler som bryter sammen etter to år, er vanskelige å reparere, og bygges under elendige forhold. Så nå blir det en Fairphone 2.

Er Fairphone "best" på specs? Jeg vet ikke. Jeg bryr meg ikke. Ikke du heller. Herregud. Ingen bryr seg. Men jeg bryr meg om at jeg lett kan bytte batteri og deler. Og at de som bygger den ikke behandles som dritt.

Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

Fairphone: Kjapt levert. Fungerer nøyaktig som de to forrige mobilene mine, minus overgrepene. Kan åpnes med fingrene.