Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

Jada lastesykkel er gøy, og det blir nok en sånn en dag. Men det er nå ganske mye du får plass til på et vanlig bagasjebrett også.

Forøvrig, var det sånn at lukewarmerne hadde et sted man kunne sende regninga for tilpasningstiltak, eller har jeg misforstått?

@bjornstark Det er en viss ironi i at man, i et land med så mye kald vind, finner seg det varmeste stilleste stedet i det og bosetter seg der, for så å seg nødt til å faktisk *kjøpe* kunstig vind på Elkjøp... som man frakter hjem med pedaldrevet vind i håret.