Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Da er det klart: Jakten på den grønne lykken kommer på Humanist forlag 13. september.

Inntil videre rekker man å lese Å sette verden i brann. På overflaten er dette to veldig ulike bøker. Den ene om kristne ideer, den andre om grønne. Men miljøspørsmålet lå i bakhodet hele veien da jeg skrev om kristendommen, det er en usynlig rød tråd gjennom boka. Og omvendt.

Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

13. september - Jakten på den grønne lykken.

· Web · 1 · 2