Da er det klart: Jakten på den grønne lykken kommer på Humanist forlag 13. september.

Inntil videre rekker man å lese Å sette verden i brann. På overflaten er dette to veldig ulike bøker. Den ene om kristne ideer, den andre om grønne. Men miljøspørsmålet lå i bakhodet hele veien da jeg skrev om kristendommen, det er en usynlig rød tråd gjennom boka. Og omvendt.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

Octodon is a nice general purpose instance. more