Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

Da er det klart: Jakten på den grønne lykken kommer på Humanist forlag 13. september.

Inntil videre rekker man å lese Å sette verden i brann. På overflaten er dette to veldig ulike bøker. Den ene om kristne ideer, den andre om grønne. Men miljøspørsmålet lå i bakhodet hele veien da jeg skrev om kristendommen, det er en usynlig rød tråd gjennom boka. Og omvendt.

· Web · 1 · 3

13. september - Jakten på den grønne lykken.