Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

Glemte å linke til denne: Om hva som til slutt fikk meg til å droppe engangsplastposer i butikken. aftenposten.no/meninger/kronik

· Web · 1 · 1