Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

Det morsomme med å sykle opp Tvetenveien er at jeg kan se hvordan elsykkel har tatt av det siste året. For ett år siden var det to-tre elsykler som passerte meg. I dag var det ti.