Bjørn Stærk is a user on octodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Bjørn Stærk @bjornstark
Follow

Syng for meg, o Muse, og fortell om attenhundretallsideologien som rev seg løs fra sin historiske kontekst og nå visstnok har svaret på alle våre spørsmål.

· Web · 0 · 2