Ihanaa lukea kun ihmiset on olleet ilmastomarssilla ❤️ Vielä parempi jos olisi reagoitu vuosia vuosia sitten kun tää juttu kuitenkin on ollut tiedossa jo pitkään 🙄

#ilmastonmuutos

Follow

@jaywink Kai siinä on niin isoista rahoista kyse ettei siihen tepsi mikään reagointi. Hyvä edes että jotkut yrittävät.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!